Bassella

Nova Inscripció 2021 / Nueva Inscripción 2021

2021 Bultaco Day

Adreça postal / Dirección postal

La inscripció d'acompanyant inclou accés al recinte, dinar i visita al Museu Moto Bassella / La inscripción de acompañante incluye acceso al recinto, comida y visita al Museo Moto Bassella.